CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU QUỐC TẾ (ISC)

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU QUỐC TẾ (ISC)

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU QUỐC TẾ (ISC)

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU QUỐC TẾ (ISC)

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU QUỐC TẾ (ISC)
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU QUỐC TẾ (ISC)
Chi tiết bài viết
Imperial Blue Whisky - Hợp tác giữa Pernod Ricard Asia và Công ty Cổ Phần Rượu Quốc Tế (ISC)

Project Victory

Tháng 4 năm 2018, khởi đầu sự hợp tác bền vững và lâu dài giữa Pernod Ricard Asia và Công ty Cổ Phần Rượu Quốc Tế (ISC)


 

 
 

Theo sát bước khi đu sn xut đu tiên cho Pernod Ricard Philippines ti ISC, vào ngày 30 tháng 8,

Bắt đầu sn xut Imperial Blue cho th trường Vit Nam.

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Tiếp theo tìm đến thẻ và paste thêm đoạn script dưới đây, đây là đoạn code thêm hiệu ứng pháo hoa vào trang web của bạn, bạn có thể bỏ phần này nếu không muốn
Gọi điện SMS Chỉ đường
Icon Facebook